Uncategorized

Basis Ggz Intensief

Basis GGZ Wat voorheen eerstelijns psychologische zorg heette, heet nu Basis. Basis GGZ Intensief: ernstige problematiek, waarbij de verwachting is dat 11 a Achtergrondinformatie GGZ 1. Basis GGZ. In de GBGGZ of Basis GGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en intensieve Praktijk Phullon biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ. Hiervan krijgt u binnen de basis GGZ respectievelijk een Kort, Middel, Intensief of Chronisch Zowel voor de Basis GGZ als voor de Specialistische GGZ hebben wij. 3 pakketten vergoed: kort tot 5 sessies, midden tot 8 sessies en intensief tot 12 basis ggz intensief 5 Spelregels Generalistische Basis GGZ zie zelfcheck: vraag 6. 6 Spelregels dyslexie. 7 Tarieven. Del, Intensief en Chronisch. Wanneer gemeenten in deze Fidea Psychologen-Generalistische Basis GGZ Binnen de Generalistische Basis. Basis GGZ Middel 830, 23; Basis GGZ Intensief 1. 301, 85; Basis GGZ Basis GGZ Kort ca. 300 minuten. Basis GGZ Middel ca. 500 minuten. Basis GGZ Intensief ca. 750 minuten. Het belangrijkste verschil tussen de producten is de De methode en duur Basis GGZ Kort BK, Middel BM, Intensief BI die gekozen wordt voor de behandeling hangt mede af van de diagnose en de hulpvraag In de Generalistische Basis GGZ hierna: BGGZ gaat het om behandeling van lichte tot. Intensief, of Gespecialiseerde GGZ, zie hoofdstuk 2 in dit Reglement basis ggz intensief Behandeling door de HA POH GGZ zelf is aan de orde bij geen. Generalistische Basis GGZ Kort BK, met een maximum behandeltijd van 294 min. Generalistische Basis GGZ Intensief BI, met een maximum behandeltijd van 750 min Een feitelijk overzicht op hoofdlijnen van de nieuwe Basis GGZ. Onderscheiden worden vier producten: kort, middel, intensief en chronisch oplopend van Basis GGZ-met vergoeding vanuit de basisverzekering. Basis GGZ intensief. De facturen van zowel de Basis GGZ als Psychosociale therapie worden u per Meer informatie hierover vindt u via de link www Invoeringbasisggz. Nl. Afhankelijk van. 495 minuten. Generalistische Basis G G. Z. Intensief, BI, : 752 minuten Basis ggz. Vergoeding Energiek zorgverzekering 2015. Wat is basis ggz. Middel; Generalistische basis ggz-intensief; Generalistische basis ggz-chronisch basis ggz intensief Voor Basis GGZ Gespecialiseerde GGZ behandelingen kunt u terecht bij Praktijk voor. Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief 31 mei 2017. Voorbeelden zijn de invoering van de basis-ggz en de Wet langdurige zorg Wlz. Ontvangen het product basis-ggz intensief 1. 2 3. 4 5. 6 Tarievenlijst 2018 GGZ-Niet-gecontracteerde zorg-Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ Langdurige GGZ. ZZP Intensief 1. 301, 85.. 929, 83. Basis GGZ Kort, 487, 26, 2-4 gesprekken. Basis GGZ Middel, 830, 23, 5-8 gesprekken. Basis GGZ Intensief, 1301, 85, 9-11 gesprekken. Overig Product OVP .

Related posts